Înclinarea balanței

Îngrășămintele noi ascultă cu atenție ce le spun cartofii.

Formele noi de îngrășământ au fost adesea eliminate fiind doar rezultatul marketingului promovat de companii, dar a fost dezvoltată o nouă generație de produse, bazată pe fiziologia cartofilor. Din punct de vedere științific, tehnologia îngrășămintelor este încă foarte la început. Formele utilizate pe scară largă astăzi au fost adoptate, deoarece acestea sunt ușor de furnizat în cantități mari. Acestea au fost proiectate în mare parte de chimiști, neținând cont de fiziologia culturii. Ca urmare, absorbția de îngrășăminte de către plante este un proces ineficient, cu rate de recuperare a îngrășămintelor cu azot d 25 până la 35%. Dar lucrurile se schimbă. Se dezvoltă tehnologii de îngrășăminte care sunt bazate pe fiziologie și cercetări științifice temeinice, revizuite de specialiști în domeniu.

De ce azotul este crucial

Azotul este vital pentru creșterea plantelor, deoarece este o componentă majoră a clorofilei, compusul prin care plantele folosesc energia solară pentru a produce zaharuri din apă și dioxid de carbon (fotosinteză). Este, de asemenea, o componentă majoră a aminoacizilor, elementele esențiale în proteine. Unele proteine ​​acționează ca unități structurale în celulele plantelor, în timp ce altele acționează ca enzime, care facilitează numeroasele procese biochimice esențiale pentru viață. Azotul este o componentă a compușilor de transfer de energie, cum ar fi adenozina trifosfat (ATP), care permite celulelor să conserve și să utilizeze energia eliberată în metabolism. De asemenea, este o componentă semnificativă a acizilor nucleici, cum ar fi ADN-ul, materialul genetic care permite celulelor și plantei în sine să crească și să se reproducă.

Compartimentarea creșterii

Azotul este vital pentru creșterea plantelor, deoarece este o componentă majoră a clorofilei, compusul prin care plantele folosesc energia solară pentru a produce zaharuri din apă și dioxid de carbon (fotosinteză). Este, de asemenea, o componentă majoră a aminoacizilor, elementele esențiale în proteine. Unele proteine ​​acționează ca unități structurale în celulele plantelor, în timp ce altele acționează ca enzime, care facilitează numeroasele procese biochimice esențiale pentru viață. Azotul este o componentă a compușilor de transfer de energie, cum ar fi adenozina trifosfat (ATP), care permite celulelor să conserve și să utilizeze energia eliberată în metabolism. De asemenea, este o componentă semnificativă a acizilor nucleici, cum ar fi ADN-ul, materialul genetic care permite celulelor și plantei în sine să crească și să se reproducă.

Compartimentarea creșterii

Compartimentarea este procesul prin care plantele își împart energia în diferite părți. La cartofi este vorba despre schimbul de proteine ​​și carbohidrați alocați frunzelor (creșterea plantei) și celor repartizați la rădăcini (absorbția de nutrienți și apă) și tuberculi (creșterea reproducerii). Disponibilitatea azotului are un efect puternic asupra compartimentării. Plantele preiau trei forme de azot: amină (NH2), amoniu (NH4) și azotat (NO3). Majoritatea azotului aplicat pe sol este transformat în NO3 din NH4 de către bacteriile solului, inclusiv Nitrosomonas spp. și Nitrobacter spp. Azotul preluat de plante ca azotat (NO3-) trebuie transformat mai întâi în amoniu (NH4 +) înainte de a putea fi folosit de plantă, iar acest lucru are un cost energetic important. De fapt, este nevoie de 12 ori mai mult carbon pentru a procesa o unitate de azotat într-o proteină vegetală decât dacă azotul este preluat sub forma aminei (NH2). Pe de altă parte, dacă azotul este preluat ca NH4 sau NH2, acesta poate fi utilizat imediat în sinteza aminoacizilor și a altor compuși organici, conservând energia care poate fi utilizată pentru creștere.

Cum puteți influența acest proces?

Supraaplicarea azotului în căutarea unor randamente mai mari poate duce la o creștere excesivă pe verticală, în detrimentul creșterii tuberculului. Din cauza procesului de conversie necesar, orice azot aplicat ca îngrășământ foliar sub formă de azotat reduce fotosinteza pe măsură ce planta își folosește energia, schimbând-o într-o formă utilizabilă. Prin urmare, formula îngrășămintelor cu azot este foarte importantă pentru eficiența energetică a culturii, influențând cantitatea de energie utilizată pentru a transporta azotatul către frunză pentru a fi convertit în NH2. Una dintre funcțiile azotului din plantă este de a influența producția de hormoni vegetali, în special de auxine și citokinine, care influențează creșterea plantelor. Auxinele sunt create în frunzele cartofului și transportate la rădăcini, opusul fiind valabil pentru citokinine, care sunt create în rădăcini. Echilibrul dintre cei doi hormoni este cel care afectează modul în care se compartimentează cultura în creștere vegetativă (tulpini și frunze) și în reproducere (tuberculi). Forma azotului stimulează plantele să producă auxine, motiv pentru care supraaplicarea provoacă creșterea excesivă pe verticală a plantei de cartof. Dacă planta are acces la azot sub formă de NH2, poate utiliza acest lucru local, cheltuind mai puțină energie pentru a-l converti în proteină, fără a declanșa sinteza nedorită a auxinei. Producția de citokinină înseamnă că planta de cartof produce o creștere laterală, este mai densă, cu un sistem de rădăcini mai fibroase și are o dezvoltare crescută a tuberculilor.

Ce formă de azot este cea mai bună?

Îngrășămintele cu azot stabilizat nu sunt noi, dar produsele anterioare s-au bazat pe inhibitori de ureeză, cum ar fi Didin și/sau inhibitori bacterieni, cum ar fi nitrapirină. Ambele au un impact direct asupra procesului de mineralizare, care, deși favorabil în teorie, nu este întotdeauna favorabil în practică. Levity a dezvoltat tehnologia LimiN, un nou mod de stabilizare a ureei, care în cele din urmă face ca azotul în forma NH2 să nu fie recunoscut bacteriilor care în mod normal îl vor reduce. În această formă de amină, există furnizarea unei forme mai eficiente de azot. Azotul furnizat este mai eficient din punct de vedere energetic, cu mai puțin carbon utilizat, deoarece nu necesită conversia în amoniu înainte ca instalația să-l poată utiliza. Forma de amină încurajează, de asemenea, o creștere direcționată mai mult înspre reproducere.

Ce formă de azot este cea mai bună?

Îngrășămintele cu azot stabilizat nu sunt noi, dar produsele anterioare s-au bazat pe inhibitori de ureeză, cum ar fi Didin și/sau inhibitori bacterieni, cum ar fi nitrapirină. Ambele au un impact direct asupra procesului de mineralizare, care, deși favorabil în teorie, nu este întotdeauna favorabil în practică. Levity a dezvoltat tehnologia LimiN, un nou mod de stabilizare a ureei, care în cele din urmă face ca azotul în forma NH2 să nu fie recunoscut bacteriilor care în mod normal îl vor reduce. În această formă de amină, există furnizarea unei forme mai eficiente de azot. Azotul furnizat este mai eficient din punct de vedere energetic, cu mai puțin carbon utilizat, deoarece nu necesită conversia în amoniu înainte ca instalația să-l poată utiliza. Forma de amină încurajează, de asemenea, o creștere direcționată mai mult înspre reproducere.

Teste Levity a efectuat studii repetate în patru țări de-a lungul a patru ani, introducând produsul lor unic de azot aminic Lono, un îngrășământ care folosește amină N stabilizată LimiN. Lono a fost testat pe peste 40 de culturi diferite, inclusiv peste 10 soiuri de cartofi. Într-un proces efectuat în Marea Britanie în 2016, efectul Lono asupra cartofilor a fost investigat și comparat cu două formulări de azot foliar nestabilizate, furnizând un nivel similar de azot culturii. Rezultatele au fost revizuite de specialiști și au fost publicate în cadrul Conferinței Crop Production din Dundee, Marea Britanie. Rezultatele acestui studiu au arătat că aplicarea foliară a produsului NH2 stabilizat a avut un efect semnificativ asupra randamentului comercializabil, cu o creștere a randamentului de 4,7% comparativ cu cealaltă substanță utilizată drept comparație. În schimb, cele două îngrășăminte foliare standard cu azot nu au avut un efect semnificativ asupra randamentului. Care abordare este cea mai bună? Expunerea la mici doze de NH2 va avea un efect asupra arhitecturii plantelor care este disproporționată față de cantitatea aplicată, din cauza influenței sale asupra hormonilor plantei. În cartofi există patru momente-cheie atunci când poate fi aplicat Lono care vor influența producția de tuberculi în cultură: inițierea tuberculilor, volumizarea precoce, volumizarea mijlocie și volumizarea târzie.
Diferența dintre soiuri Toate soiurile de cartof pot beneficia, dar pentru unele poate exista un efect mai mare. De exemplu, Innovator este un tuberizor timid notoriu și, dacă este supus vreunui stres, rezultatele sunt deseori scăzute. În studiile olandeze s-au înregistrat creșteri semnificative ale randamentului comercializabil al Innovator de 2 până la 3 tone pe ar. Rooster și Annabelle au răspuns în mod similar în studiile irlandeze și franceze, cu creșteri mai mici de 1,1 tone pe ar, în Brooke și Shelford, Marea Britanie. Răspunsul pe care îl are o varietate depinde de caracteristicile sale. Lono poate fi folosit ca instrument agronomic pentru a influența randamentul comercializabil al culturii. Pentru semințe sau unde sunt necesari tuberculi mici de dimensiuni uniforme, temporizările anterioare de aplicare vor ajuta la atingerea fracției necesare a dimensiunii.

Pentru mai multe informații despre produsele Lono vă rugăm să contactați romania@levitycropscience.com